Den forskningsbaserte kunnskapen om lesbiskes helse er fortsatt ganske begrenset, og metodiske problemer gjør det vanskelig å trekke konklusjoner om helsetilstanden for denne minoritetsgruppen av kvinner ( 3, 4 ). Deltakerne var voksne, ressurssterke, åpne om sin seksuelle orientering og fornøyde med å leve lesbisk, og de fortalte om positive erfaringer. Flere studier indikerer at det er høyere risiko for hjerte- og karsykdom, ulike kreftformer og dårligere psykisk helse hos lesbiske enn hos heterofile kvinner, men sentrale feilkilder relatert til studiedesign diskuteres lite ( 3, 4 ). For mange ble livet svært forandret, og flere sier at tankene om hvordan andre ville reagere var vanskeligere enn de reaksjonene som faktisk kom. Folgerøs studie av lesbiskes og homofiles familieforståelse illustrerer imidlertid hvordan seksuell orientering kan utfordre, men samtidig også reprodusere kulturelle normer ( 18 ). «Salutogenese» er læren om hva som gir helse ( 11 med søkelys på hva som skaper helse, snarere enn hva som skaper helseproblemer.

Videos

The best of anal 38 extreme anal.

Kvinne s?ker: Leter du etter kvinner fra 38 lesbiske kvinners møte

De er i kroppen på en måte som avslører en form for bevissthet om seg selv som objekt. Diskusjon Forforståelse og overførbarhet Kanskje har det at vi selv, forskerne, er lesbiske, bidratt til å nyansere vår forforståelse av hva som kan bety noe for helsen hos denne gruppen. Furthermore, feelings of exemption from expectations of a narrow gender role had a positive impact on identity and sexuality. Sånne skikkelige tykke smådamer som sto der og rocket vilt på scenen, med en sånn mage som heteroene bare hadde skammet seg over, ikke sant (deltaker 3). En salutogenetisk tilnærming vektlegger innsats som styrker motstandskraften, eksempelvis mobilisering av folks selvvurderte helseressurser ( 12 ). Tradisjonelle strategier for forebygging, eksempelvis måling av kolesterolnivå og mammografi, vektreduksjon samt rådgivning og testing for seksuelt overførte sykdommer og rusmisbruk, har også vært studert hos lesbiske ( 23, 24 ). Funnene utdypes nedenfor, illustrert med sitater med referanse til deltakernummer.

Helsefremmende erfaringer: Leter du etter kvinner fra 38 lesbiske kvinners møte

I gruppeintervjuer kan sosiale normer innad i gruppen bli styrende og slik hindre at uenigheter kan kom til uttrykk ( 17 ). De fleste av oss har store vanskeligheter med å bryte med forventningene til dem som er rundt oss. Vi ønsker ikke å bagatellisere helseproblemer som lesbiske kan oppleve, men utvalg, funn og tolkinger i denne studien er preget av vår salutogenetiske referanseramme. The interviews were audiotaped, transcribed, and analyzed with systematic text condensation supported by a salutogenic frame of reference. De sa at et lesbisk miljø kunne gi mulighet til å treffe mennesker med sammenliknbare historier og erfaringer, og kanskje også ulik sosial bakgrunn. Helse er mer enn fravær av sykdom Vår forforståelse var at alle mennesker har erfaringer om hva som kan være helsefremmende ( 12 ). De er hele tiden bevisst på den måten de poserer eller står. Jeg har ingen muskelplager eller sånne ting (deltaker 2). Anbefalte artikler Annonse Annonse. Friheten til å organisere parforhold og samliv på egne premisser ga nye muligheter, spesielt gjaldt det valget om få eller ikke få barn.

En tanke på “Leter du etter kvinner fra 38 lesbiske kvinners møte”

Legg igjen et Svar

E-postadressen din vil ikke offentliggjøres. Obligatoriske felt er merket *